WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

   Plan zamówień publicznych na 2018 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 16.11.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

"Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Pastuchowie i przebudowa
istniejącego placu zabaw w Piotrowicach – Budowa Otwartych Stref Aktywności"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     Dokumentacja dotycząca zadania (~50MB)

22-11-2018 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23-11-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

29-11-2018
  Informacja z otwarcia ofert

06-12-2018
  Ogłoszenie o wynikachZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 04.10.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

"Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Pastuchowie i przebudowa
istniejącego placu zabaw w Piotrowicach – Budowa Otwartych Stref Aktywności"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     Dokumentacja dotycząca zadania (~50MB)

15-10-2018
  Informacja z otwarcia ofert

30-10-2018
  Zawiadomienie o unieważnieniu

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 24.09.2018 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Świdnicka 9

Z
aprasza do złożenia oferty na zadanie:

Sprzedaż paliw ciekłych, płynów eksploatacyjnych oraz akcesoriów samochodowych
dla Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie ŚląskiejDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu 

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 14.09.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
Dostawa wyposażenia sali sportowej i edukacyjnej przy gimnazjum nr 1
w Jaworzynie Śląskiej w ramach projektu: „Budowa sali sportowej i edukacyjnej
przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej” nr RPDS.07.01.04-02-0011/16-00.

Zadanie finansowane ze środków:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa nr 7
"Infrastruktura edukacyjna” Działania nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” Poddziałania nr 7.1.4 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW” oraz
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

17-09-2018 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20-09-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

21-09-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

24-09-2018
  Informacja z otwarcia ofert

10-10-2018
  Ogłoszenie o wynikach cz.2

  Ogłoszenie o wynikach cz.3

15-10-2018
  Ogłoszenie o wynikach cz.1

17-10-2018
  Ogłoszenie o wynikach cz.4


 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 13.09.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
"Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Spółdzielczej w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

27-09-2018 
  Ogłoszenie o zmianach w SIWZ

02-10-2018
  Informacja z otwarcia ofert

10-10-2018
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 10.09.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
wykonanie prac wykończeniowych parteru budynku oraz wykonanie instalacji
c.o., wod -kan w części mieszkalnej w ramach zadania
pn. : „Przebudowę budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

20-09-2018 
  Ogłoszenie o zmianach w SIWZ

  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

21-09-2018 
  Ogłoszenie o zmianach w SIWZ

27-09-2018
  Informacja z otwarcia ofert

08-10-2018
  Ogłoszenie o wynikach
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 04.09.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Remont dachu budynku Domu Strażaka pełniącego również funkcję
świetlicy wiejskiej w Nowicach - miejscu spotkań i integracji społeczności lokalnej.DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

19-09-2018
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 31.08.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
SPRZEDAŻ KOSTKI BRUKOWEJ GRANITOWEJ

Kostka granitowa o nieregularnym kształcie jest usypana na placu na terenie Zakładu Usług Komunalnych
w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o. przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej.
Ilość kostki do sprzedaży – 765m2.

Cena wywoławcza wynosi kwotę – 22.568zł netto
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem zł).DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 30.08.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
Dostawa wyposażenia sali sportowej i edukacyjnej przy gimnazjum nr 1
w Jaworzynie Śląskiej w ramach projektu: „Budowa sali sportowej i edukacyjnej
przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej” nr RPDS.07.01.04-02-0011/16-00.

Zadanie finansowane ze środków:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa nr 7
"Infrastruktura edukacyjna” Działania nr 7.1 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” Poddziałania nr 7.1.4 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW” oraz
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

05-09-2018 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zmiany w SIWZ

12-09-2018
  Ogłoszenie o unieważnieniu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 27.08.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - „Aktywna tablica".DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

30-08-2018 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10-09-2018
  Ogłoszenie o wynikach
 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 24.08.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

"Rozbudowę istniejącego placu zabaw w Pastuchowie
i przebudowę istniejącego placu zabaw w Piotrowicach – Budowa Otwartych Stref Aktywności"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     Dokumentacja dotycząca zadania (~45MB)

30-08-2018 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 04.07.2018 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Świdnicka 9

Z
aprasza do złożenia oferty na zadanie:

Wykonanie usługi polegającej na uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unijnych, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa z przepompownią do ulicy Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej.DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu


09-07-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

12-07-2018
  Ogłoszenie o wynikach

 
 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 21.06.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
Z
aprasza do złożenia oferty na zadanie:
 
DOSTAWA I MONTAŻ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W SALI SPORTOWEJ I EDUKACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ W RAMACH PROJEKTU : „BUDOWA SALI SPORTOWEJ I EDUKACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ”
NR RPDS.07.01.04-02-0011/16-00DO POBRANIA:
 
  Zaproszenie do złożenia oferty
     Dokumentacja dotycząca zadania (~14,5MB)

03-07-2018
  Informacja z otwarcia ofert

06-07-2018

  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 13.06.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
Na zadanie pn.: Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska – poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride:
budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Nowice.

Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych: Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych -ZIT AW” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ ~42MB

28-06-2018
  Informacja z otwarcia ofert


09-08-2018
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 17.05.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej”

 zadanie „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną, wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ ~86MB

04-06-2018
  Informacja z otwarcia ofert

18-07-2018
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 16.05.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
Na zadanie pn.: Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska – poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride:
budowa ścieżki rowerowej na odcinku Jaworzyna Śląska – Nowice.

Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych: Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych -ZIT AW” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

04-06-2018
  Informacja z otwarcia ofert

05-06-2018
 Ogłoszenie o unieważnieniu

 


Zaproszenie do złożenia oferty

 19.04.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:
 
"Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworzyna Śląska”

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.
(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

     SIWZ

25-05-2018
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 13.04.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej”

 zadanie „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną, wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

08-05-2018
  Ogłoszenie o unieważnieniu

 


Zaproszenie do złożenia oferty

 14.03.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:
 
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

     SIWZ

19-03-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

26-03-2018
  Informacja z otwarcia ofert

06-04-2018
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 07.03.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej”

 zadanie „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną, wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

23-03-2018
  Ogłoszenie o unieważnieniu

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 22.02.2018 r.

Propozycja cenowa na:
 
"KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU ORAZ W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ "DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie

     
   Załączniki

  Wzór umowy

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 19.02.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

01-03-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Zmiany w SIWZ

09-03-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

14-03-2018
  Informacja z otwarcia ofert

05-04-2018
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 13.02.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ ~245MB

22-02-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Zmiany w SIWZ

26-02-2018 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zmiany w SIWZ

27-02-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

07-03-2018 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zmiany w SIWZ
  Zmiany w SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

09-03-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

15-03-2018
  Informacja z otwarcia ofert

05-04-2018
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 01.02.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

09-02-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

13-02-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

16-02-2018
  Informacja z otwarcia ofert

19-02-2018 
  Ogłoszenie o unieważnieniu

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 15.01.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
"Przebudowa - rewitalizacja targowiska w Jaworzynie Śląskiej”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

31-01-2018
  Informacja z otwarcia ofert

16-02-2018
  Ogłoszenie o wynikach


 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 10.01.2018 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

29-01-2018 
  Ogłoszenie o unieważnieniu

  statystyka 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |