WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

 


  Plan zamówień publicznych na 2018 rok


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 28.12.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
Na zadanie pn.: Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska – poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride:
Część 1 Rozbudowa drogi gminnej nr 111241D ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej,
Część 2 Remont i modernizacja placu przy ul. Powstańców w Jaworzynie Śląskiej.

Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych: Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych -ZIT AW” Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

09-01-2018 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

15-01-2018
  Informacja z otwarcia ofert

07-03-2018
  Ogłoszenie o wynikach cz. 1
  Ogłoszenie o wynikach cz. 2

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 24.11.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych oraz uruchomienie e-usług publicznych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

01-12-2017 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

05-12-2017
  Informacja z otwarcia ofert

19-12-2017
  Ogłoszenie o wynikach cz. 2

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 26.10.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych oraz uruchomienie e-usług publicznych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

03-11-2017 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zmiany w SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Załącznik do odpowiedzi na zapytania do SIWZ

06-11-2017 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

09-11-2017
  Informacja z otwarcia ofert

20-11-2017 
  Ogłoszenie o unieważnieniu

19-12-2017
  Ogłoszenie o wynikach cz. 1

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 04.10.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej – budowa centrum aktywności kulturalnej i społecznej"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

11-10-2017 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Załącznik do odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

19-10-2017 
  Ogłoszenie o unieważnieniu

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 03.10.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

05-10-2017
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ

  Zmiany w SIWZ

11-10-2017 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

12-10-2017 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie SIWZ
    Zmiany w SIWZ

17-10-2017 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ
    Zmiany w SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

18-10-2017 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

25-10-2017
  Informacja z otwarcia ofert

26-10-2017
  Ogłoszenie o unieważnieniu

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 21.08.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej„ – modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej."DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

05-09-2017
  Informacja z otwarcia ofert

18-09-2017
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 29.06.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 we wsiach Stary Jaworów i Witków"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

14-07-2017
  Informacja z otwarcia ofert


24-07-2017
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 13.06.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIEU PUBLICZNYM
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:
 
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska - Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

29-06-2017
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 12.06.2017 r.

GIMNAZJUM NR 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie: Organizacja dowożenia wraz z opieką nad uczniami
podczas dowozu do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jaworzyna Śląska
w roku szkolnym 2017/2018

 

DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu
 
         SIWZ

23-06-2017
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 07.06.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ul. Świdnickiej„ – modernizacja placów zabaw przy ul. Westerplatte, Ceglanej, Ekerta oraz wykonanie siłowni pod chmurką przy ul. Jana Pawła II.DO POBRANIA:

  Ogłoszenie o zamówieniu
     SIWZ ~180MB

14-06-2017 
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

19-06-2017
  Informacja z otwarcia ofert

23-06-2017
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 10.05.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska – Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej "DO POBRANIA:

  Ogłoszenie o zamówieniu
     SIWZ

17-05-2017
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

24-05-2017
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

24-05-2017
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ

  Zmiany w SIWZ

29-05-2017
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

    Kosztorysy

01-06-2017
  Informacja z otwarcia ofert

21-06-2017
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 06.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIEU PUBLICZNYM
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:
 
"Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworzyna Śląska"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     SIWZ

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 03.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIEU PUBLICZNYM
na zadanie :
 
"Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Jaworzyna Śląska
w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu
 
    SIWZ

24-04-2017
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 14.03.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
"Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia multimedialnego do pracowni przedmiotowych - przyrodniczych i TIK w szkołach podstawowych
i gimnazjum w gminie Jaworzyna Śląska"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ

17-03-2017
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

20-03-2017
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

22-03-2017
  Informacja z otwarcia ofert

23-03-2017
  Ogłoszenie o wynikach

 

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 03.03.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
"Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia multimedialnego do pracowni przedmiotowych - przyrodniczych i TIK w szkołach podstawowych
i gimnazjum w gminie Jaworzyna Śląska"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ

10-03-2017
  Informacja z otwarcia ofert

13-03-2017
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

 


OGŁOSZENIE

27.02.2017 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Świdnicka 9

Zapytanie ofertowe:
na świadczenie usług w zakresie wykonania drobnych prac ogólnobudowlanychDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zapytaniu
      Załączniki

14-03-2017
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 08.02.2017 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
 
Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót w ramach zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu
      Załączniki

16-02-2017
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  Uzgodnienia

17-02-2017
  Informacja z otwarcia ofert

02-03-2017
  Ogłoszenie o wynikach

  statystyka 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |