WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 10.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
na zadanie: zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastuchowie”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

   SIWZ

29-12-2015
  Ogłoszenie o wynikach

 

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 30.10.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
na zadanie: sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Bagieniec w gminie Jaworzyna ŚląskaDO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      Załączniki

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 16.10.2015 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: wykonania usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z Gminy Jaworzyna Śląska oraz ich zagospodarowanie
w ramach zadania: „ Odbiór odpadów od mieszkańców gminy”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

30-10-2015
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

04-12-2015
  Ogłoszenie o wynikach

27-01-2016
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 09.10.2015 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
dotyczący wykonania robót budowlanych w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2931D, na odcinku Jaworzyna Śląska - Czechy
w km 0+000 - 2+560”

 

DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu
       SIWZ + załączniki

28-10-2015
  Ogłoszenie o wynikach


 


OGŁOSZENIE

26.06.2015 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Świdnicka 9

Zapytanie o cenę:
zakup i dostawa wodomierzy wraz z systemem odczytu radiowego td>DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zapytaniuOGŁOSZENIE

26.06.2015 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Świdnicka 9

Zapytanie o cenę:
kompleksowy audyt techniczno - technologiczny Stacji Uzdatniania Wody
w Jaworzynie ŚląskiejDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zapytaniuOGŁOSZENIE PRZETARGU

 19.05.2015 r.

GIMNAZJUM NR 1
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie: Organizacja dowożenia wraz z opieką nad uczniami
podczas dowozu do Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Jaworzyna Śląska
w roku szkolnym 2015/2016

 

DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu
 
         SIWZ


15-06-2015
  Ogłoszenie o wynikach


 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 05.05.2015 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
dotyczący wykonania robót budowlanych polegających na wymianie instalacji elektrycznych
w ramach zadania: „Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej
w Jaworzynie Śląskiej – duży budynek”

 

DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu
      SIWZ + załączniki

13-05-2015
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ


28-05-2015

  Ogłoszenie o wynikach


 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 18.02.2015 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
dotyczący wykonania robót budowlanych w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą: „MILIKOWICE III drogi dojazdowe do gruntów rolnych
niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”

 

DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu
      SIWZ + załączniki

25-03-2015
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 11.02.2015 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z Gminy Jaworzyna Śląska oraz ich zagospodarowanie”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

  
     SIWZ + załączniki

13-02-2015
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

16-02-2015
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ

25-02-2015
  Ogłoszenie o wynikach

03-03-2015
  Ogłoszenie o wynikach - korekta

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 05.02.2015 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pastuchów oraz Piotrowice Świdnickie
"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu
      SIWZ + załączniki

09-02-2015
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

10-02-2015
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

11-02-2015
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

10-02-2015
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10-02-2015
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ

11-02-2015
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ

26-02-2015
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 27.01.2015 r.

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Organizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Jaworzyna Śląska
"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu
      SIWZ + załączniki

03-02-2015
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

24-02-2015
  Ogłoszenie o wynikach
 statystyka 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |