WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 17.12.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Jaworzyna Śląska
"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie + SIWZ

31-12-2014
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 08.12.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z Gminy Jaworzyna Śląska oraz ich zagospodarowanie”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

10-12-2014
   Ogłoszenie o zmianie SIWZ

11-12-2014
   Ogłoszenie o zmianie SIWZ

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15-12-2014
   Ogłoszenie o zmianie SIWZ

30-12-2014
   Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 04.11.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Zakup i montaż urządzeń sanitarnych i artykułów łazienkowych
"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

      SIWZ + załączniki

13-11-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 24.10.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „REMONT KAPITALNY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIOTROWICACH
"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

19-11-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 17.10.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z Gminy Jaworzyna Śląska oraz ich zagospodarowanie”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

13-11-2014
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

14-11-2014
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

08-12-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 30.09.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 120510D w Bagieńcu”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

09-10-2014
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

23-10-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 19.08.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pasiecznej – etap II”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

04-09-2014r.
   Ogłoszenie o unieważnieniuOGŁOSZENIE PRZETARGU

 19.08.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pasiecznej – etap I”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

04-09-2014r.
   Ogłoszenie o unieważnieniuOGŁOSZENIE PRZETARGU

 14.08.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
dotyczący wykonania robót budowlanych w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą:

„MILIKOWICE III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW” „Budowa drogi gminnej na działce nr 419 we wsi Milikowice”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

01-09-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 12.08.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
„Remont chodnika na ul. T. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

27-08-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 30.07.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
„Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej – duży budynek"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

12-08-2014
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   Ogłoszenie o zmianie SIWZ

20-08-2014
   Ogłoszenie o unieważnieniuOGŁOSZENIE PRZETARGU

 10.07.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
„Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej – duży budynek"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

30-07-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

25.06.2014 r.

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Świdnicka 9
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: Leasing koparko - ładowarkiDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

27-06-2014
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

01-07-2014
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
     Sprawozdania finansowe ~30MB

03-07-2014
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
     Załączniki do odpowiedzi ~16MB

04-07-2014
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

08-07-2014
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

23-07-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 20.05.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
„Przebudowa chodnika na ul. Cukrowniczej w Pastuchowie"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

13-06-2014r.
   Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 10.03.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
„Odnowa wsi – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2913D i 2911D we wsi Milikowice i w ciągu drogi gminnej nr 111251D we wsi Stary Jaworów Gmina Jaworzyna Śląska”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

20-03-2014
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

26-03-2014r.
   Ogłoszenie o wynikach


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 24.01.2014 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
na budowę REMIZY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
roboty wykończeniowe parteru budynkuDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki ~55MB

06-02-2014
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie SIWZ

13-02-2014
  Ogłoszenie o zmianie SIWZ

06-03-2014r.
   Ogłoszenie o wynikach

  statystyka 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |