WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 03.10.2013 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
na budowę odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania
„Budowa kanalizacji wraz z wymiana sieci wodociągowej
w północnej części Jaworzyny Śląskiej”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

15-10-2013r.
   Ogłoszenie o uzupełnieniu SIWZ

23-10-2013r.
   Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 23.07.2013 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
"Odnowa wsi - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2884D we wsi Pasieczna i nr 2931D we wsi Czechy Gmina Jaworzyna ŚląskaDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

05-08-2013
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

13-08-2013
  Ogłoszenie o wynikach


 

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 22.07.2013 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
"Odnowa wsi - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 2884D we wsi Pasieczna i nr 2931D we wsi Czechy Gmina Jaworzyna ŚląskaDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

 
22-07-2013

  Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 09.07.2013 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na :
budowę chodnika wraz z wymianą sieci wodociągowej w ul. Wolności (za torami)
w ramach zadań: „Budowa chodnika na ul. Wolności za torami”
oraz „Budowa kanalizacji wraz z wymiana sieci wodociągowej
w północnej części Jaworzyny Śląskiej”DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

07-08-2013
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 03.07.2013 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
„Remonty cząstkowe dróg gruntowych - Witków i Stary Jaworów
"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

08-07-2013
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zamówieniu - po zmianie

05-08-2013
  Ogłoszenie o wynikach

 

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 27.06.2013 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
„Remont kapitalny ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

10-07-2013
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

15-07-2013
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 21.06.2013 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

"Naprawa kanalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

    Ogłoszenie o zamówieniu

       SIWZ + załączniki 

09-07-2013
  Ogłoszenie o unieważnieniu
 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 19.06.2013 r.

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej
ogłasza przetarg nieograniczony na

"Wykonanie remontu posadzek w klasach na parterze
budynku Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 19.06.2013 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
"Naprawa kanalizacji położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o unieważnieniu

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 07.06.2013 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
„Rekultywacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Milikowice droga nr 7 i nr 8"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

17-06-2013
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

18-06-2013
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

20-06-2013
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
 

02-07-2013
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 16.04.2013 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :
„Odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z Gminy Jaworzyna Śląska ora ich zagospodarowanie"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

   Ogłoszenie o zamówieniu

      SIWZ + załączniki

19-04-2013
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

22-04-2013
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

10-05-2013
  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

06-05-2013
  Ogłoszenie o wynikach


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 09.04.2013 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

"
Dostawa paliwa na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej"DO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

    Ogłoszenie o zamówieniu

    SIWZ + załączniki
    Wyniki przetargu


 
 


Ogłoszenie o przetargu

07.03.2013 r.


BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie : „Budowę szatni na stadionie w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net  

2.1 Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające
     na budowie budynku szatni o powierzchni zabudowy 779,4 m2, powierzchni użytkowej
     703,0 m2 i kubaturze 3 401,3 m3 wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan.,
     gaz, z przyłączem wody, z przyłączem kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją odprowadzającą
     ścieki z budynku oraz wewnętrzną linią zasilającą.

Zakres robót:
- rozbiórka istniejących fundamentów po byłym budynku szatni
- roboty ziemne
- wykonanie sieci wodociągowej fi 110
- wykonanie przyłącza wodociągowego
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
- wykonanie instalacji wewnętrznych wod.
- kan. oraz gazowej
- wykonanie fundamentów
- budowa obiektu parterowego, niepodpiwniczonego o kubaturze 3 401,30 m3
   i powierzchni zabudowy 779,4 m2
- wykonanie elewacji

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z projektem budowlanym przy zastosowaniu
materiałów budowlanych opisanych w projekcie bądź przy użyciu materiałów równoważnych
(równorzędnych).

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projekcie budowlanym
(załącznik nr 8 do SIWZ) oraz przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 3 do specyfikacji.
Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować
na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

(...)

| więcej ... | statystyka 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |