WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

 


ARCHIWUM PRZETARGÓW - rok 2010

OGŁOSZENIE PRZETARGU - "Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna Śl. – karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego"

 08.10.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu Star 244
dla OSP Jaworzyna Śl. – karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu
      Star 244 – karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Przedmiotem zamówienia
      są roboty adaptacyjne samochodu w zakresie kabiny załogi, części bojowej samochodu,
      instalacji wodno-pianowej i elektrycznej wraz z lakierowaniem i konserwacją – zgodnie
      ze Specyfikacją – zał. Nr 1.

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,„Budowa szatni na boisku w Piotrowicach” - etap I

 24.09.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

,„Budowa szatni na boisku w Piotrowicach” - etap I1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu surowego
       otwartego obiektu szatni na boisku sportowym w Piotrowicach, obejmujące:
- roboty ziemne
- wykonanie fundamentów wraz z ich izolacją przeciwwilgociowa oraz cieplną
- wykonanie stanu surowego otwartego obiektu szatniowego

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze
robót, który załączony jest do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych
do kontaktu z oferentem.

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl. - przyłącza wodno kanalizacyjne - ”

 23.09.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej - przyłącza wodno kanalizacyjne -"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę przyłącza
      wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do obiektu
      remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej polegające na:

- robotach ziemnych
- wykonaniu przyłącza sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 160 mm o długości 107 mb
  oraz o średnicy 110 mm i długości 10 mb
- wykonaniu przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm o długości
  28 mb (etap I) oraz o średnicy 160 mm o długości 63 mb
- wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 160 mm i długości 76,5 mb
- podłączeniu do istniejącej siec i wodociągowej w dz. nr 48 - wykonaniu prób szczelności
- dezynfekcji rurociągu - pomiary geodezyjne powykonawcze

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK

 20.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PUBLICZNY II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

samochodu pożarniczego marki ŻUKDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

    Samochód pożarniczy marki ŻUK

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU -  ,,Budowa przesyłowej sieci wodociągowej poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i Witkowa"

 26.08.2010 r.

 DO POBRANIA:
 
     Wynik przetargu:

    Sieć wodociągowa

OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa przesyłowej sieci wodociągowej poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i Witkowa"

 06.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa przesyłowej sieci wodociągowej poprzez
ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i Witkowa"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: "Budowa przesyłowej sieci wodociągowej poprzez
      ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i Witkowa”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie przesyłowej
sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody do Witkowa poprzez ul. Świdnicka
w Jaworzynie Śląskiej w zakresie:

- roboty ziemne
- wykonanie rurociągu magistralnego wody z PCV 315mm o długości 1538 m
- wykonanie rurociągu magistralnego wody z PCV 250 mm o długości 2041 m

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU -  "Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej - etap I"

 26.08.2010 r.

 DO POBRANIA:
 
     Wynik przetargu:

    Sala sportowa

OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa Sali sportowej przy gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej” – etap I -

 04.08.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa Sali sportowej przy gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej” – etap I -1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Budowa sali sportowej przy gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie fundamentów sali
sportowej przy gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej, przewidziane dokumentacją techniczną
autorstwa Przedsiębiorstwa Projektowo Budowlanego „EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz
Owczarek ul. Tuszyńska 155, 93-312 Łódź obejmujące:

- roboty ziemne
- wykonanie fundamentów
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
- zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śl.”

 30.07.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę przyłącza
       wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do obiektu
       remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej polegające na:

- robotach ziemnych
- wykonaniu przyłącza sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 160 mm o długości 107 mb
  oraz o średnicy 110 mm i długości 10 mb
- wykonaniu przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 mm o długości 28 mb
  (etap I) oraz o średnicy 160 mm o długości 63 mb
- wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 160 mm i długości 76,5 mb
- podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr 48 - wykonaniu prób szczelności
- dezynfekcji rurociągu - pomiary geodezyjne powykonawcze

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK

 29.07.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

samochodu pożarniczego marki ŻUKDO POBRANIA:
 
     Ogłoszenia o przetargu:

    Samochód pożarniczy marki ŻUK

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU -  "Budowa chodnika w Nowym Jaworowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"

 18.08.2010 r.

 DO POBRANIA:
 
     Wynik przetargu:

    Budowa chodnika

OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa chodnika w Nowym Jaworowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”

 28.07.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa chodnika w Nowym Jaworowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. „Budowa chodnika w Nowym Jaworowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”.
       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę chodnika
       długości około 500mb w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Nowy
       Jaworów po stronie terenu zabudowanego z działkami budowlanymi przyległymi
       do drogi, obejmujące:

- roboty ziemne
- wykonanie krawężnika betonowego 15 x 30 na ławie betonowej (493,00mb)
- wykonanie obrzeży betonowych 30 x 8 na podsypce cementowo piaskowej (592,6mb)
- podbudowa z kruszywa łamanego
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubość 6cm (682,3m2) kolor szary
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8cm (164,9m2) kolor czerwony
- czyszczenie rowu - wykonanie przepustów pod zjazdami
- ułożenie płyt ażurowych na dnie rowu (8,4m2)
- wykonanie kanalizacji deszczowej

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej
w Pastuchowie” – etap II - ”

 22.07.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie” - etap II -1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące roboty wykończeniowe
      pomieszczeń sanitarnych od strony pawilonu szkolnego wraz z instalacją wod.-kan.
      wewnętrzną w obiekcie świetlicy wielofunkcyjnej w Pastuchowie, przewidziane
      dokumentacją techniczną autorstwa Zakładu Usług Projektowo Budowlanych
      ul. Serbska 34, 58-100 Świdnica, obejmujące:

- wykonanie ścianek działowych
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.
- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej
- montaż drzwi dwuskrzydłowych i jednoskrzydłowych
- wykonanie posadzki z płytek glazurowych w pomieszczeniach sanitarnych i korytarzu
- ułożenie płytek na ścianach do wysokości 2 m
- malowanie ścian

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - "Budowa boiska sportowego przy Sali gimnastycznej na terenie SP w Jaworzynie Śląskiej"

 24.06.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa boiska sportowego przy Sali gimnastycznej na terenie SP w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Budowa boiska sportowego przy sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej
      w Jaworzynie Śląskiej”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące
      budowę boiska sportowego przy Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej
      w Jaworzynie Śląskiej, przewidziane dokumentacją techniczną autorstwa firmy ARCHIKON
      Robert Kryśpiak ul. Armii Krajowej 29/9, 58-100 Świdnica, obejmujące:

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - "Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu Star 244 dla OSP Jaworzyna Śl. – karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego” - etap I -

 18.05.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu Star 244
dla OSP Jaworzyna Śl. – karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego” - etap I -1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie zabudowy pożarniczej typu GBA na podwoziu
      Star 244 – karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Przedmiotem zamówienia
      są roboty adaptacyjne samochodu w zakresie kabiny załogi, części bojowej samochodu,
      instalacji wodno-pianowej i elektrycznej wraz z lakierowaniem i konserwacją – zgodnie
      ze Specyfikacją – zał. Nr 1.

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej
w Pastuchowie” – etap I - ”

 07.05.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie” - etap I -1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /74/8588230, e-mai: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie”.
       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę stanu surowego
       otwartego świetlicy wielofunkcyjnej w Pastuchowie, przewidziane dokumentacją
       techniczną autorstwa Zakładu Usług Projektowo Budowlanych ul. Serbska 34,
       58-100 Świdnica, obejmujące:

- rozbiórkę budynku gospodarczego
- roboty ziemne - wykonanie fundamentów wraz z ich izolacją przeciwwilgociową oraz cieplną
- wykonanie stanu surowego otwartego obiektu świetlicy Szczegółowy zakres robót stanowiący
  przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączony jest do
  specyfikacji.

Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze
robót, który załączony jest do specyfikacji. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu
z oferentem.

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Dostawę paliw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej”

 06.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Dostawę paliw na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej"1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Tryb zamówienia: art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
    (Dz.U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655 z późn. zm.).

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej
w ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej”

 01.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej”1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /74/8588230, e-mai:  
    urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Świdnickiej
      Jaworzynie Śląskiej”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące
      budowę odcinka sieci wodociągowej ul. Świdnicka w Jaworzynie Śląskiej, przewidziane
      dokumentacją techniczną autorstwa Zakładu Usług Projektowo – Budowlanych
      ul. Serbska 34, 58-100 Świdnica, polegające na:

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bolesławicach” - etap I

 01.04.2010 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bolesławicach” - etap I1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. /74/8588230,
    e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1.  Przedmiot zamówienia: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bolesławicach”.
       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę odcinka sieci
       wodociągowej w Bolesławicach, przewidziane dokumentacją techniczną autorstwa
       Biura Projektowego EKO PROJEKT BIS ul. Mieszka I 33/13, 58-100 Świdnica.
       Etap I obejmuje budowę odcinka sieci od pkt. E do pkt. F (zgodnie z projektem budowlanym)
       polegającą na :

(...)

| więcej ... |


 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |