WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

 


ARCHIWUM PRZETARGÓW - rok 2009

OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Remont chodnika przy ul. Cukrowniczej
w Pastuchowie
"

 12.08.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Remont chodnika przy ul. Cukrowniczej w Pastuchowie”1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Remont chodnika przy ul. Cukrowniczej w Pastuchowie”.
       Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie chodnika
       na remontowanym odcinku ul. Cukrowniczej w Pastuchowie, polegające na:

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - ,,Modernizacja pomieszczeń pawilonu sportowego położonego przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej.
I etap robót budowlanych
"

 05.08.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Modernizacja pomieszczeń pawilonu sportowego położonego
przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej. I etap robót budowlanych”1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
   ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Tryb zamówienia: art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. –  Prawo zamówień publicznych.

3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.08.2009
   oraz zamieszczone na stronie internetowej www.jaworzyna.net.

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - "Remont chodnika przy ul. Świdnickiej wraz
z wymianą sieci kanalizacyjnej
"

 31.07.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie:

 "Remont chodnika przy ul. Świdnickiej wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej”1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
   tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net

2.1. Przedmiot zamówienia: „Remont chodnika przy ul. Świdnickiej wraz z wymianą
      sieci kanalizacyjnej”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące
      wymianę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowego chodnika na
      remontowanym odcinku ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej, polegające na:

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - "Modernizacja pomieszczeń pawilonu sportowego położonego przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej.
I etap robót budowlanych
"

 06.07.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony

 "Modernizacja pomieszczeń pawilonu sportowego położonego
przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej. I etap robót budowlanych”1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Tryb zamówienia: art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 06.07.2009
    wraz z adresem internetowym www.jaworzyna.net do bezpłatnego pobrania SIWZ w/w
    zamówienia.

4. SIWZ do bezpłatnego pobrania w siedzibie Zakładu przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie
    Śląskiej.

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - "Remont korytarza i klatki schodowej
w budynku Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej"

 04.07.2009 r.

GIMNAZJUM NR 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej
ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie: "Remont korytarza i klatki schodowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej"1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 sierpnia 2009 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona w pliku:  
    http://gimnazjum.jaworzyna.net/dyrektor/przetarg.exe

3. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Krzysztof Sołtys, Józef Strzelecki
    Dyrektor Gimnazjum tel. 074 858-81-77

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

6. Zakres zamówienia obejmuje remont klatki schodowej i korytarza na I piętrze.


(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - "Remont pokrycia dachowego w budynku po byłej szkole w Piotrowicach Świdnickich 12"

 09.06.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony

"Remont pokrycia dachowego w budynku po byłej szkole w Piotrowicach Świdnickich 12"1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.
2. Tryb zamówienia : art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 09.06.2009
    wraz z adresem internetowym www.jaworzyna.net do bezpłatnego pobrania SIWZ w/w
    zamówienia.
4. SIWZ do bezpłatnego pobrania w siedzibie Zakładu przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie
    Śląskiej /sekretariat/.
5. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
   - Tomasz Kędzierski w sprawach technicznych tel. 074 8560481
   - Paweł Warachim w sprawach proceduralnych tel. 074 8560488

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - "Organizacja dowożenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jaworzyna Śląska w roku szkolnym 2009/2010

 02.06.2009 r.

GIMNAZJUM NR 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na organizację dowożenia uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy Jaworzyna Śląska w roku szkolnym 2009/20101. Wymagany termin realizacji: 1 września 2009 do 30 czerwca 2010 r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej: http://www.gimnazjum.jaworzyna.net/dyrektor/siwz.doc

3. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ.

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
    Krzysztof Sołtys, Józef Strzelecki. Dyrektor Gimnazjum tel. (074) 858-81-77

5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

(...)

| więcej ... |


Ogłoszenie na realizację zadania ,,Remont pokrycia dachowego, obróbka blacharska, remont kominów, opierzenia, zbiornika wyrównawczego
w budynku przy ul. Ceglanej 6 w Jaworzynie Śląskiej”

 02.06.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza realizację zdania

,,Remont pokrycia dachowego, obróbka blacharska, remont kominów, opierzenia, zbiornika wyrównawczego w budynku przy ul. Ceglanej 6 w Jaworzynie Śląskiej”1. ZAMAWIAJĄCY: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ceglanej 6 w Jaworzynie Śląskiej
   58-140 Jaworzyna Śląska.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ,, Remont pokrycia dachowego, obróbka blacharska,
   remont kominów, opierzenia, zbiornika wyrównawczego”.
3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: cena
4. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
   1. Formularz oferty cenowej / zał. nr 3 /
   2. Oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymogami art. 22 ustawy / zał. nr 2 /

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - „Ochrona mienia i dozoru fizycznego obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 9
w Jaworzynie Śląskiej”

 02.06.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie:  "Ochrona mienia i dozoru fizycznego obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej"1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i dozór fizyczny obiektów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej przy
ul. Świdnickiej 9. Symbol CPV: 79710000-4.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące obiekty:
1) Budynek biurowy
2) Budynek biurowo - socjalny
3) Budynek garażowo - warsztatowy
4) Budynek archiwalno – gospodarczy wraz z magazynem
5) Wiata magazynowa
6) Budynek segregacji odpadów
7) Budynki magazynowe ( za ogrodzeniem )

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE ZADANIA - ,,Rewitalizacji stadionu miejskiego – wymiana pokrycia dachu Stadionu Sportowego położonego przy ul. Sportowej 1
w Jaworzynie Śląskiej,,

 27.05.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza zadanie na wykonanie

,,Rewitalizacji stadionu miejskiego – wymiana pokrycia dachu Stadionu Sportowego
położonego przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej,,1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej,
    ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Przedmiot zamówienia: Renowacja dachu na pawilonie sportowym , naprawa
   i przygotowanie powierzchni dachu , jednokrotne krycie papą termozgrzewalną ,
   wymiana opierzeń , rynien i rur spustowych.

3. Kryterium wyboru oferty: cena.

4. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
    1/ Podpisany formularz oferty cenowej / Załącznik Nr 4 /
    2/ Podpisane oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z wymogami
        art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych / Załącznik Nr 2 /.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU - „ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO – ŚMIECIARKI DO WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH”

 29.05.2009 r.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej
ul. Świdnicka 9 58-140 Jaworzyna Śląska informuje
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:
postępowania „Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego
śmieciarki do wywozu odpadów stałych"

Postępowanie ogłoszono: - na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych: www.portal.uzp.qov.pl - na stronie internetowej jaworzyna.net -
w siedzibie Zamawiającego.

Postępowanie prowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego.
Ilość złożonych w terminie ofert - 2, w tym ofert nie podlegających odrzuceniu - 2,
Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania - 0.


POBIERZ:

 Ogłoszenie o wyniku przetargu

Aktualizacja:

23-06-2009 r.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


OGŁOSZENIE PRZETARGU - „ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO – ŚMIECIARKI DO WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH”

 19.05.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie:  "ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO
ŚMIECIARKI DO WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH"Parametry techniczne jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

- Rok produkcji od 1998 do 2000 roku,
- Przebieg nie większy niż 200 000 km,
- Bezwypadkowy; - Samochód musi być sprawny technicznie i gotowy do pracy,
- zarejestrowany w Polsce,
- Minimalna moc silnika 160 KM,
- Pojemność silnika minimum 8000 cm ³,
- Ładowność : minimum 4500 kg,
- Aparat wrzutowy uniwersalny przystosowany do obsługi pojemników od 110 do 1100 litrów,
- Układ prasowania odpadów: hydrauliczny, liniowo-płytowy,
- Pojemność skrzyni ładunkowej zabudowy min. 12 m³- max.16 m³,
- Stopień zgniotu odpadów 1:5 lub 1:6,

Pozostałe parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaworzyna.net , www.bip.jaworzyna.net


| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - „Ochrona mienia i dozoru fizycznego obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 9
w Jaworzynie Śląskiej”

 06.05.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie:  "Ochrona mienia i dozoru fizycznego obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej"1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i dozór fizyczny obiektów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej przy
ul. Świdnickiej 9. Symbol CPV: 79710000-4.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące obiekty:
1) Budynek biurowy
2) Budynek biurowo - socjalny
3) Budynek garażowo - warsztatowy
4) Budynek archiwalno – gospodarczy wraz z magazynem
5) Wiata magazynowa
6) Budynek segregacji odpadów
7) Budynki magazynowe ( za ogrodzeniem )

(...)

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU - „Remont chodników przy
ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej”

 27.05.2009 r.


Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie „Remont chodników
przy ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej”
prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

RWF engineering Tomasz Fryzeł
ul. Akacjowa 21
56-100 Wołów
- za cenę brutto – 93 752,12 zł.

Jedynym kryterium wyboru oferty była proponowana cena brutto.
Wybrano ofertę z najniższą proponowaną ceną. W postępowaniu złożono 4 oferty,
 z czego żadnej nie odrzucono. Punktacja uzyskana przez wykonawców tj.:


POBIERZ:

 Ogłoszenie o wyniku przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGU - „Remont chodników przy ul. Słowackiego
i ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej”

 30.04.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie:  "Remont chodników przy ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej
"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. 0748588230 lub 233, e-mail- urzad@jaworzyna.net
2. Przedmiot zamówienia: „Remont chodników na ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej
    w Jaworzynie Śląskiej." Wg CPV; 45111100-9, 45233222-1.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie
    zamawiającego /II piętro, pok. nr 14/ lub na stronie internetowej: www.jaworzyna.net
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2009r.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU - „Budowa remizy strażackiej
w Jaworzynie Śląskiej - etap III”

 26.05.2009 r.


Niniejszym informuję, zgodnie z art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie „Budowa remizy strażackiej
w Jaworzynie Śląskiej etap III”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
wybrano ofertę firmy:

Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śląskie
- za cenę brutto – 324 887,15 zł.

Kryterium wyboru była proponowana cena /100% wagi/.
W postępowaniu wzięło udział 4 wykonawców – uzyskana punktacja tj.

1. P.P.H.U. „CHMURA” ul. Powstańców 9, 58-140 Jaworzyna Śląska – 470 pkt.
2. Zakład Budowlany „ANBUD” ul. Kraszowicka 70, 58-100 Świdnica – 450 pkt.
3. P.U.H. STEMAR s.c. Marek i Irena Piwko ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice - 475 pkt.
4. Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie – 500 pkt.


POBIERZ:

 Ogłoszenie o wyniku przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGU - „Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej - etap III ”

 28.04.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie:  "Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej”. Etap III
"1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9 , 58-140 Jaworzyna Śląska,
    tel. /074/8588230, e-mail: urzad@jaworzyna.net
2.1. Przedmiot zamówienia: „Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej”. Etap III.
    Przedmiotem zamówienia są: stan surowy otwarty-ściany nośne dach, wykonanie kominów,
    otworów na okna i drzwi konstrukcji więźby dachowej i obróbek blacharskich oraz
    odwodnienia obiektu – wg CPV: 45000000-7, 45262420-1,45262310-7,45261100-5,
    45261210-9.
2.2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cz 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie
    zamawiającego /II p., pok. nr 15/ lub na stronie internetowej www.jaworzyna.net
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2009r.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU - „ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO – ŚMIECIARKI DO WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH”

 24.04.2009 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jaworzynie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony

na zadanie:  "ZAKUP I DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO
ŚMIECIARKI DO WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH"Parametry techniczne jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:

- Rok produkcji od 1998 do 2000 roku,
- Przebieg nie większy niż 200 000 km,
- Bezwypadkowy; - Samochód musi być sprawny technicznie i gotowy do pracy,
- zarejestrowany w Polsce,
- Minimalna moc silnika 160 KM,
- Pojemność silnika minimum 8000 cm ³,
- Ładowność : minimum 4500 kg,
- Aparat wrzutowy uniwersalny przystosowany do obsługi pojemników od 110 do 1100 litrów,
- Układ prasowania odpadów: hydrauliczny, liniowo-płytowy,
- Pojemność skrzyni ładunkowej zabudowy min. 12 m³- max.16 m³,
- Stopień zgniotu odpadów 1:5 lub 1:6,

Pozostałe parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaworzyna.net , www.bip.jaworzyna.net


| więcej ... |


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU - „Remont chodników na ul. Ekerta
i T. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej”

 30.04.2009 r.


Niniejszym informuję zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
że w postępowaniu na zamówienie publiczne na zadanie „Remont chodników
na ul. Ekerta, ul. T. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej”
prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

RWF engineering Tomasz Fryzeł
ul. Akacjowa 21
56-100 Wołów
- za cenę brutto – 93 766,15 zł.

Jedynym kryterium wyboru oferty była proponowana cena brutto.
Wybrano ofertę z najniższą proponowaną ceną.
W postępowaniu złożono 7 ofert, z czego odrzucono 2 oferty tj.

1. Zakład Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego Edward Górski
    Piotrowice 100
    59-400 Męcinka
2. Przedsiębiorstwo „MRCO” Rachuna Mateusz
    Bystrzyca Górna 2A
    58-114 Lubachów


POBIERZ:

 Ogłoszenie o wyniku przetargu


OGŁOSZENIE PRZETARGU - „Remont chodników na ul. Ekerta i T. Kościuszki
w Jaworzynie Śląskiej”

 01.04.2009 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: „Remont chodników na ul. Ekerta i T. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej”


1. Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska,
tel. 0748588230 lub 233, e-mailŁ urzad@jaworzyna.net
2. Przedmiot zamówienia: „Remont chodników na ul. Ekerta i T. Kościuszki
w Jaworzynie Śląskiej.” Wg CPV; 45111100-9, 45233222-1.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ można uzyskać w siedzibie
zamawiającego /II piętro, pok. nr 14/ lub na stronie internetowej: www.jaworzyna.net
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2009r.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

 05.02.2009 r.


Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu Jelcz M-11


• rok produkcji – 1989
• pojemność silnika – 10350
• numer silnika – 100889480
• numer identyfikacyjny VIN nadwozia / podwozia/ - 260888906D0822
• kolor – pomarańczowy

CENA WYWOŁAWCZA: 4000 zł.

Wadium : 500,-
W/w pojazd można oglądać w dniu 17.02.2009 w godz. 9.15-10.00
Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2009 o godz. 11.00
W Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śl. ul. Jana Pawła II 16


POBIERZ:

 Ogłoszenie o przetargu


 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |