WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > AKTUALNOŚCI > Przetargi

 AKTUALNOŚCI

 Przetargi

ARCHIWUM PRZETARGÓW:

  | 2004 | 200520062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

   Plan zamówień publicznych na 2019 rok

OGŁOSZENIE PRZETARGU

20.11.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska” 

(Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna )
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ) ~ (32MB)


06-12-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianach w SIWZ


23-12-2019 
  Informacja z otwarcia ofert

31-12-2019
Ogłoszenie o wynikach

OGŁOSZENIE PRZETARGU

22.10.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie: „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego/multimedialnego w ramach wsparcia realizacji zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych Gminy Jaworzyna Śląska” w ramach projektu: „Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych Gminie Jaworzyna Śląska” nr RPDS.10.02.04-02-0012/18
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)


25-10-2019 
 Odpowiedzi na zapytania
 Odpowiedzi na zapytania


30-10-2019 
  Informacja z otwarcia ofert


13-11-2019
Ogłoszenie o wynikach

OGŁOSZENIE PRZETARGU/span>

11.10.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie :
"Remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej.".
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)


23-10-2019 
 Odpowiedzi na zapytania


28-10-2019 
  Informacja z otwarcia ofert


05-11-2019
Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

09.10.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie :
"Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej".
Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)

18-10-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianach w SIWZ

 Odpowiedzi na zapytania

23-10-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianach w SIWZ
 Odpowiedzi na zapytania


28-10-2019 
  Informacja z otwarcia ofert


05-11-2019
Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

02.10.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na zadanie:
„Dostawa i montaż sprzętu komputerowego/multimedialnego w ramach wsparcia realizacji zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych Gminy Jaworzyna Śląska” w ramach projektu:
„Efektywna edukacja! – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych Gminie Jaworzyna Śląska” nr RPDS.10.02.04-02-0012/18
DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie o zamówieniu
     Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)


07-10-2019 
  Odpowiedzi na zapytania


10-10-2019 
  Informacja z otwarcia ofert


17-10-2019 
  Informacja o unieważnieniu postępowaniaZaproszenie do złożenia oferty

25.07.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:
 
"Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworzyna Śląska”

Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.
(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)DO POBRANIA:
 
  Ogłoszenie

  Załącznik - wzór umowy

14-08-2019 
  Protokół z postępowania21-08-2019
Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 11.07.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

„Montaż urządzeń małej architektury w tym zabawowych, siłowni zewnętrznej oraz nawierzchni bezpiecznych dla potrzeb otwartej strefy aktywności”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)

19-07-2019 
  Informacja z otwarcia ofert

26-07-2019
Ogłoszenie o wynikach

 OGŁOSZENIE PRZETARGU

 09.07.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

„Ochotnicza Straż Pożarna w Nowicach: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)


19-07-2019 
  Informacja z otwarcia ofert

29-07-2019
  Ogłoszenie o wynikach

 OGŁOSZENIE PRZETARGU

 05.07.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bagieńcu w ramach zadania: „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec””DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

      Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)

17-07-2019 
  Odpowiedzi na zapytania

22-07-2019 
  Informacja z otwarcia ofert

08-08-2019
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 27.06.2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

„Organizacja dowożenia wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu do szkół podstawowych z terenu Gminy Jaworzyna Śląska w roku szkolnym 2019/2020”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 08.04.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części
ul. Świdnickiej„ – budowa centrum aktywności kulturalnej i społecznej”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     Dokumentacja dotycząca zadania (~65MB)

24-04-2019 
  Informacja z otwarcia ofert

31-05-2019
  Ogłoszenie o wynikach

 


OGŁOSZENIE PRZETARGU

 12.03.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

„Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim w Witkowie"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)

22-03-2019 
  Odpowiedzi na zapytania

27-03-2019 
  Informacja z otwarcia ofert

04-04-2019
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 11.03.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

„Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim w Witkowie"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     Dokumentacja dotycząca zadania (SIWZ)

11-03-2019
  Zawiadomienie o unieważnieniuOGŁOSZENIE PRZETARGU

 26.02.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części
ul. Świdnickiej„ – budowa centrum aktywności kulturalnej i społecznej.DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     Dokumentacja dotycząca zadania (~67MB)

12-03-2019 
  Odpowiedzi na zapytania

13-03-2019 
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Ogłoszenie o zmianach w SIWZ

19-03-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   Ogłoszenie o zmianach w SIWZ
  Odpowiedzi na zapytania

22-03-2019 
  Informacja z otwarcia ofert

28-03-2019 
  Zawiadomienie o unieważnieniuZAPYTANIE OFERTOWE

 20.02.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:

"Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego złotówkowego"DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zapytaniu

   Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu

    Załączniki dotyczące zapytania

26-02-2019 
  Odpowiedzi na zapytania

04-03-2019
  Ogłoszenie o wynikachOGŁOSZENIE PRZETARGU

 12.02.2019 r.

BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie :

"Modernizacja nowej siedziby Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w ramach zadania: „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej.”

Zadanie finansowane ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”. Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. Poddziałania 6.3.4. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW”DO POBRANIA:
 
   Ogłoszenie o zamówieniu

     Dokumentacja dotycząca zadania (~23MB)

27-02-2019
  Informacja z otwarcia ofert

13-03-2019
  Ogłoszenie o wynikach
 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |